دسته: مردم و جامعه

کارهایی که کارل مارکس برایمان کرده و قدرش را نمی‌دانیم

اگر شما جزو کسانی هستید که فکر می‌کنند کارل مارکس هیچ کاری برایشان نکرده، بد نیست در افکارتان بازنگری کنید… از تعطیلات آخر هفته خوشتان می‌آید؟ نظرتان در مورد رانندگی در خیابان‌های شهر یا رفتن به یک کتابخانه عمومی چیست؟ دلتان می‌خواهد دیگر هیچ بی‌عدالتی، نابرابری و استثماری در دنیا...